Domnului Tolontan. Cateva adevaruri

Stimate domnule Tolontan,

De-a lungul a 8 ani aţi reuşit să ţineţi treaz interesul faţă de subiectul ”dosarul transferurilor” pe care, în ceea ce mă priveşte,  l-ați prezentat trunchiat şi tendențios. Sunteţi gazetar, trebuie să vindeţi ziarul, ca atare publicaţi în “Gazetă” informaţii despre sume calculate într-un mod pe care doar dumneavoastră personal îl puteţi, poate, descifra.

V-am prezentat informaţii şi v-am  dovedit, de mai multe ori, cu documente oficiale, că diferenţele care, potrivit dumneavoastră, ar exista între sumele de transfer declarate de clubul Rapid şi sumele real încasate NU EXISTĂ.

Continuaţi să faceţi abstracţie de documentele pe care vi le-am furnizat şi, ca şi acum 8 ani, continuaţi să afirmați – inclusiv în Gazeta Sporturilor din 25 februarie 2014 – că am declarat şi încasat alte sume decât cele reale.

Vă prezint încă o dată  datele şi înscrisurile doveditoare  referitoare la transferurile fotbaliştilor Dulca şi Bratu.

Referitor la transferul jucătorului DULCA:
În 1998 UFC Rapid l-a transferat pe jucătorul Cristian Dulca la Pohang Steelers Football Club din Coreea de Sud pentru o sumă totală de 600.000 USD. Tranzacţia a fost intermediată de mandatarul Kim Choung – Ho, impresar FIFA,  reprezentat de avocatul Sică Puşcoci, conform contractului de mandat din data de 30.11.1998, încheiat şi semnat de conducerea executivă a UFC Rapid. Din această sumă 450.000 USD au reprezentat indemnizaţia de transfer iar 150.000 USD au reprezentat remuneraţia cuvenită mandatarului. Plata indemnizaţiei de transfer de 450.000 USD a fost achitată în contul UFC Rapid Bucureşti în două tranşe: 120.000 USD au fost plătiţi în data de 31.01.1999 iar 330.000 USD au fost plătiţi în data de 1.02.1999. Suma de 150.000 USD a fost achitată de Pohang Steelers Football Club direct în contul dlui Sică Puşcoci, la data de 13.01.1999. Din aceasta suma, 145.000 USD au revenit impresarului Kim Choung – Ho.
Vă transmit alăturat documente care atestă afirmațiile de mai sus: documente bancare şi adresele  UFC Rapid  către bănci  din care rezultă,  fără echivoc,  că suma de  450.000 USD a fost încasată de UFC Rapid, prin bancă, iar suma de 150.000 USD a fost plătita de clubul coreean direct mandatarului.

Referitor la transferul jucătorului BRATU
Jucătorul Florin Bratu a fost transferat de la AFC Rapid Bucureşti la Galatasaray SK Istanbul conform contractului de transfer anexat, în care se prevede clar că  indemnizaţia de transfer este   în cuantum de 1.750.000 USD. Acest lucru a fost constatat şi însușit şi de către Garda Financiară care, în adresa înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție,  arată:
„Aşa cum s-a arătat mai sus, sumele de bani rezultate din transferul jucătorului de fotbal au fost încasate în totalitate: 1.750.000 USD = 1.730.230,18 USD plus 19.769,82 USD aceasta din urmă reprezentând indemnizaţia de formare care a fost transferată direct clubului „Tractorul Braşov”  de către Galatasaray.”(pag 11 din adresa nr. 3011996/14.03.2006 )

AFC Rapid nu are nicio legătură cu suma de 1.000.000 USD încasată de dl Gheorghe Popescu.  Suma nu face parte din indemnizaţia de transfer, plata acesteia  a fost  făcută în afara contractului de transfer, către o altă persoană decât părţile contractante, fiind o plată străină de AFC Rapid. In faţa Înaltei Curți, dl Gheorghe Popescu   a depus înscrisuri emise de Galatasaray SK în care se precizează clar că suma de transfer a jucătorului Florin Bratu   a fost de 1.750.000 USD şi  se arată ce reprezintă  suma de 1.000.000 USD plătită de clubul Galatasaray direct dlui Popescu.

Vă solicit să luați act  de aceste documente şi să încetaţi să publicaţi informaţii neadevărate şi vădit tendenţioase despre transferurile operate de Rapid.

Anexez:
Referitor la transferul jucatorului Dulca Cristian:
1.    Pohang Steelers –ordine de plata:
–    Ordin de plata din data de 13.01.1999 emis de Pohang Steelers – plata 120.000 USD in contul UFC RAPID BUCURESTI;
–    Ordin de plata din data de 13.01.1999 emis de Pohang Steelers – plata 150.000 USD in contul  dlui SICA PUSCOCI;
–    Ordin de plata din data de 30.01.1999 emis de Pohang Steelers – plata 330.000 USD in contul  UFC RAPID BUCURESTI;
2. Dovada plata suma de 120.000USD
–    SWIFT din data de 13.01.1999 ;
–    Adresa UFC Rapid din 01.02.1999/catre BCR  justificare incasare suma 120.000 USD;
3.    Dovada plata suma de 330.000USD
–    SWIFT din data de 01.02.1999 ;
–    Adresa UFC Rapid din 04.02.1999/către BCR  justificare încasare suma 330.000 USD;
Referitor la transferul jucătorului Bratu Florian:
–    Contract transfer Galatasaray din 01.09.2003/Act adițional din data de 27.02.2003/modificare termene de plata;
–    Extras adresa  nr. 3011996/14.03.2006 emisă de Garda Financiară.

Cu stimă,
Gheorghe Copos

P.S. Pentru informarea corectă a cititorilor dvs.  precizez că Alexandra Copos, fiica mea, se află în România din data de 15.08.2013. Deplasările ei, în tara şi în străinătate, nu au nicio legătură cu evoluția dosarului transferurilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *