Aprecieri

Am transmis astazi domnului Nicolae Badea, preşedintele clubului FC Dinamo, următorul mesaj:

“Stimate domnule Preşedinte,

Apreciez interesul dumneavoastră pentru stârpirea cârtiţelor din zona Rapidului.

Presupun că aparatul pe care mi-l oferiţi este testat şi verificat în timp, plantarea „Cârtiţelor” în zona adversarilor fiind o străveche preocupare a celor care, în mod tradiţional, în mod vizibil sau nu, susţin clubul Dinamo.

Îl vom testa şi noi şi, în cazul – foarte probabil – în care nu vom găsi nimic, îl vom păstra pentru a vi-l putea pune la dispoziţie în caz de nevoie. Poate vă este necesar la Craiova.

Cu aceiaşi EGALă stimă,

Gheorghe Copos

8 Replies to “Aprecieri”

 1. Bun!

  Este ceea ce merita ,,DOMNUL” respectiv.

  Vad ca a devenit o practica in Liga I: fie ca este vorba despre o echipa aflata in lupta pentru titlu, fie ca este vorba despre una implicata in lupta pentru eurocupe, fie ca este de mijlocul clasamentului ori din partea sa inferioara, in zona nisipurilor miscatoare, PE TOTI II FRIGE GRIJA DE RAPID (cum bine ati intitulat la un moment dat un articol pe blog).
  Domnul Mititelu in loc sa-si vada de problemele dumnealui de la Craiova avu grija sa declare inaintea meciului de la Timisoara ca ei ,,s-au scos” mereu cand au avut probleme, la ……. Rapid!
  Cei din zona Dorobanti, in loc sa fie preocupati de fanii echipei lor, de jocul echipei lor, se bucura de acest ultim 0-0 si se tot dau mari viteji in ale ,,vorbelor aruncate in vant”.

  E un lucru clar ca lumina zilei: Rapid INCA deranjeaza.

 2. TOATA STIMA SI MANDRIA GHEORGHE COPOS ROMANIA, HAI RAPID MUNCITORESC SA TRAIESTI ORI SA MUNCESTI, NU MAI AZVARLITI BANII DVS TRUDITIII CU MUNCA SI ASUDARE DIN ACEST POPOR.
  PS. AU CRESCUT PRETURILE LA PRAJITURI FACE TI CEVA

 3. Am si eu o intrebare, extrem de simpla. De fapt doua, dar sunt legate. Semnati toate actele clubului sau nu? O faceati si in 2008?

 4. Ce se intampla cu ,,vestiarul”?
  Este pierdut, scapat total din mana…
  Interveniti, pana nu e prea tarziu…

 5. Desi considerati (credeti) ca la Rapid aplicati un fond de investitii bine stabilit si gandit pe perioade medii-lungi, influentat fiind de cei pe care dumneavoastra ii considerati a fi SPECIALISTI IN FENOMEN, pana la urma se adevereste (priviti singur dumneavoastra clasamentele de final ale recentelor sezoane de Liga I) ca, defapt, Rapid nu obtine nimic. Nimic, nimic…
  Desigur dumneavoastra obtineti emotii traite IN VAN, nervi, rabufneli, iarasi nervi si totusi NIMIC… Conturile dumneavoastra au de suferit in permanenta de pe urma a ceea ce se intampla la Rapid.
  Comando? Manager de Giulesti pentru 20 ani? Acestea sunt departe… IN REALITATE, desi deranjeaza, RAPID OBTINE NIMIC PESTE NIMIC, DE LA AN LA AN DIN CE IN CE MAI NIMIC.

  Succes in alegerea colaboratorilor! (pentru binele lui Rapid)

 6. Am sa-ti raspund eu:
  VA MAI AMINTITI CUM SPUNEA DOMNUL COPOS IN URMA CU APROXIMATIV ZECE ANI; SA NU MA INTREBATI CUM AM FACUT PRIMUL MILION??????????????
  – In orice tara civilizata, sanatoasa la cap, exista o lege privind controlul averilor. In Romania a existat legea 18, cred eu, imprumutata din afara care spunea foarte clar;- tu cetatean care te-ai imbogatit( George Copos) trebuie sa demonstrezi statului cum ai facut averea si nu invers deoarece asta ar insemna ani si ani de cautari….. In cazul in care nu ne demonstrezi, 80% din avere se confisca. De ce 80%; pentru ca nici statul nu-ti poate demonstra ca ai facut-o ilegal; asta ar insemna timp, resurse cheltuite.. Ei bine, legea 18 de o importanta FUNDAMENTALA pentru functionarea unei societati a fost abrogata PARSIVESTE de guvernul Nastase in 1990 pe sub masa. In felul acesta S-A DAT LIBER LA FURAT. Aceasta este legea 18 in varianta actuala elaborata de doctorul in economie Constantin Cojocaru:

  Lege privind controlul averilor dobândite în mod ilicit (Proiect) CAP. 1 ART. 1 Poate fi supusă controlului, in condiţiile prezentei legi, provenienţa averii, a bunurilor şi valorilor, oricărei persoane fizice, sau juridice, dacă sunt date sau indicii că există o vădită disproporţie între valoarea averii acesteia şi veniturile sale şi nu se justifică dobândirea licită a averii. Controlul priveşte averea dobândită după data de 22 decembrie 1989, atât cea existentă în patrimoniul persoanei în cauză, cât si cea înstrăinată cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. ART. 2 Averea a carei provenienţă nu se justifică este supusă unui impozit de 80%. Prin justificarea provenienţei averii se înţelege obligaţia persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea averii sale. CAP. 2 ART. 3 Controlul provenienţei averii prevăzută la capitolul 1 se face: a) în temeiul sesizărilor, dacă sunt scrise şi semnate, ale oricarei persoane fizice, sau juridice, cu domiciliul, respectiv, cu sediul în România; b) la cererea persoanei căreia i s-au adus imputari publice in legătură cu provenienţa averii sale; c) la sesizarea organelor financiare
  , a celor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, când acestea deţin date, rezultând din activitatea lor, cu privire la disproporţia vădită dintre valoarea averii şi veniturile unei persoane. CAP. 3 ART. 4 Verificarea sesizărilor şi a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţionează pe lânga fiecare tribunal şi este alcătuită din: – doi judecatori desemnaţi de preşedintele tribunalului, dintre care unul în calitate de preşedinte; – un procuror desemnat de primul procuror al parchetului de pe lânga tribunalul în cauză. Membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pentru o perioadă de trei ani. Pe aceeasi perioadă şi de catre aceleaşi persoane, vor fi desemnaţi şi trei supleanţi, care vor înlocui pe titulari în cazul în care aceştia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare. Comisia are un secretar desemnat de preşedintele tribunalului dintre grefierii acestei instanţe. ART. 5 În cazul în care sesizarea este făcută potrivit art. 3 lit. a, comisia nu va începe cercetarea înainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relaţiile necesare cauzei. Dacă rezultă date sau indicii că între valoarea averii persoanei în cauza şi veniturile acesteia există vădită disproporţie, comisia o citează şi îi acordă un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toată averea sa şi la justificarea provenienţei acesteia. Provenienţa averii persoanei care refuză să dea declaraţia arătată la alineatul precedent, precum şi a bunurilor şi valorilor care au fost omise din aceasta declaraţie, este considerată nejustificată, pâna la proba contrară. ART. 6 Comisia citează orice persoană care ar putea da relaţii utile pentru lămurirea provenienţei averii celui in cauză. Cei care, după data de 22 decembrie 1989, au dobândit bunuri sau valori de la persoana în cauză vor fi ascultaţi în mod obligatoriu. Dacă persoana în cauză este căsătorită, comisia va cita şi pe celălalt soţ pentru a da relaţii cu privire la bunurile si valorile comune. Actele şi lucrările comisiei nu sunt publice. Persoana în cauză poate să ia cunoştinţa de toate actele şi lucrările dosarului. ART. 7 Dacă socoteşte necesar, comisia, prin încheiere, poate lua măsura indisponibilizării bunurilor si valorilor persoanei în cauză şi ale persoanelor cu care locuieşte împreună şi gospodăreşte în comun. De asemenea, vor putea fi indisponibilizate bunurile si valorile pe care persoana în cauză le-a înstrăinat cu titlu gratuit după intrarea în vigoare a prezentei legi. ART. 8 Comisia hotărăşte, în termen de cel mult 3 luni de la data sesizării, prin încheiere motivată, cu majoritate de voturi: – clasarea cauzei, când constată că provenienţa intregii averi este justificată; – trimiterea cauzei spre soluţionare judecătoriei in raza căreia se află domiciliul persoanei in cauză, dacă constată că provenienţa intregii averi sau a unei părţi din avere nu este justificată; – trimiterea cauzei la unitatea competentă de procuratură, dacă în legătură cu averea a carei provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni. Prin încheierea de clasare se dispune şi ridicarea măsurii de indisponibilizare a bunurilor. Încheierea de clasare se comunică persoanei în cauză, celei care a facut sesizarea, procurorului şef al parchetului de pe lângă tribunalul competent şi Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la pronunţare. CAP. 4 ART. 9 Preşedintele judecatoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată, la cel mult 30 de zile de la primirea dosarului, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi întotdeauna citat. Prezenţa procurorului este obligatorie. Judecatorul şi procurorul care au făcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecată. ART. 10 Judecatoria, dacă constataă că provenienţa averii este justificată, hotărăşte închiderea dosarului. Dacă constată că provenienţa averii sau a unei parti a acesteia nu este justificată, impozitarea cu 80% a valorii averii a carei provenienţă nu se justifică, valoare stabilită de instanţă pe bază de expertiză. Instanţa va stabili şi termenul de plată, care poate să fie de cel mult 60 de zile de la data hotărârii instanţei. Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi bunurilor comune ale soţilor. Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni, judecătoria trimite dosarul la parchetul competent spre a analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală. ART. 11 Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a averii, se comunică organului fiscal de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, în vedrea executării. Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obtinute fiind virate la Fondul National pentru Despăgubiri si Investiţii. Preţul de pornire al licitaţiei nu poaste fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză. Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite in condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silită pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului. Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificartea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora. CAP. 5 ART. 12 Împotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul şef al parchetului competent, Ministerul Finanţelor Publice şi persoana care a făcut sesizarea. Recursul se soluţionează de tribunalul competent. ART. 13 Împotriva hotăririlor judecătoriei, cei arătaţi la art. 11, precum şi persoana ale cărei avere a fost supusă controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul competent. CAP. 6 ART. 14 Procedura de cercetare şi judecare a provenienţei averii începută împotriva unei persoane continuă împotriva moştenitorilor. Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor. Moştenitorii răspund numai în limita valorii bunurilor şi valorilor dobândite prin succesiune. ART. 15 Dacă cu ocazia urmăririi pornite pentru realizarea impozitului prevăzut de art. 10, alin. 2, se constată insolvabilitatea persoanei in cauză, Ministerul Finantelor Publice, în vederea realizării impozitului, poate cere in justiţie să se constate că actele prin care aceasta a înstrăinat bunuri cu titlu oneros sunt simulate. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va putea cere desfiinţarea actelor prin care persoana în cauză a înstrăinat bunuri, cu titlu gratuit, în frauda drepturilor statului decurgând din această lege. ART. 16 Dispozitiile prezentei legi se întregesc cu prevederile codului de procedură civilă şi cele privind executarea creanţelor bugetare. ART. 17 Toate acetele de procedură în această materie sunt scutite de orice taxă de timbru. ART. 18 Încheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotărârea instanţei de judecată prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, ramasă definitivă, va fi publicată într-un ziar, în extras, la cererea şi pe cheltuiala persoanei în cauză. ART. 19 Fapta aceluia care, în sesizarea prevăzută de art. 3, face afirmaţii mincinoase cu privire la provenienţa nejustificată a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în codul penal pentru denunţare calomnioasă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanţei de judecată. ART. 20 Ori de cite ori, în cuprinsul prezentei legi, se face referire la judeţe sau la organe care funcţionează pe teritoriul judeţelor, aceste referiri se înteleg a fi făcute şi la municipiul Bucureşti sau, în mod corespunzător, la organele care funcţionează pe teritoriul acestui municipiu. __________________ Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava” şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management. Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact:via E-mail
  Concluzionand, nu traim intr-un stat de drept, legile au fost facute, modificate pentru a-i favoriza pe unii si sunt ferm convins ca nu vor pati nimic:
  http://www.variantacojocaru.ro

 7. Asteptam autobuzul in statie ma gandeam la faptul cum unii oameni pot deveni atat de cunoscuti prin averea lor,deoarece chiar azi am citit ceva legat despre miliardarul(in euro) Dinu Patriciu.Puneam in comparatie,miile de oameni necunoscuti si cel in cauza,miliardarul.Nu ajungeam la nicio concluzie.In fine,cert este ca m-am si incurcat atunci cand am vrut sa pronunt miliardele de euro ce le are in cont,bine,nu numai el,nu vorbesc in caz particular,dar el fiind pe locul 1,l-am luat drept exemplu.Despre unii miliardari din revista Forbes nici nu am auzit,astfel,ma intrebam eu oare oamenii astia platesc pentru a nu fi dati pe post ? -nu am ajuns la un punct final ,insa daca ar fi destul de ciudat pentru ca unii platesc sa apara pe un post TV,iar altii fug de acel post,oricare ar fi el .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *